• O tym się mówi
  • "Milczące interpretacje" zgodne z Konstytucją - wyrok TK
 • Temat miesiąca - Rozliczanie czasu pracy w listopadzie 2014 r.
  • Czas pracy w listopadzie 2014 r. a rozliczanie wynagrodzenia
 • Prawo Pracy
  • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy - procedura i obowiązki pracodawcy
  • Kiedy przeprowadzić ocenę okresową pracownika administracyjnego
 • Płace i Rozliczenia
  • Rozliczanie nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • Podstawa wymiaru zasiłku po przekroczeniu 30-krotności
 • Wynagrodzenia
  • Zmiana warunków wynagradzania - jak ją przeprowadzić
  • Czy pracodawca może dokonać potrąceń z odprawy pośmiertnej
 • ZUS
  • Postanowienia regulaminu zfśs, które mogą być kwestionowane przez ZUS
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracodawca może ograniczyć liczbę dni urlopu na żądanie
  • Czy zfśs musi mieć wyodrębniony fundusz mieszkaniowy
  • Czy należy zawiesić stosowanie regulaminu wynagradzania
  • Czy bez wniosku pracownika można udzielić mu urlopu bezpłatnego
 • Bezpieczna Praca
  • Od 1 listopada 2014 r. niektórym pracownikom trzeba zapewnić napoje i posiłki profilaktyczne
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Procedura ustalania stażu urlopowego
  • Procedura obliczania stażu urlopowego
 • Z Wokandy
  • Po przejściu w stan nieczynny nauczyciel nie może kwestionować przyczyn wypowiedzenia