• O tym się mówi
  • W 2015 r. będą zmiany w ustawie zasiłkowej
 • Temat miesiąca - Choroba pracownika
  • Usprawiedliwianie przez pracownika nieobecności w pracy z powodu choroby - praktyczna instrukcja
 • Prawo Pracy
  • Konsekwencje nieprzekazania pracodawcy aktualnych danych osobowych przez pracownika
  • Czy na czas nieobecności kierownika jednostki na zastępstwo można wyznaczyć głównego księgowego
 • Wynagrodzenia
  • Kary pieniężne - obliczanie wysokości i dokonywanie potrąceń
  • Czy osoba zasiadająca w komisji wyborczej ma prawo do wynagrodzenia i zwolnienia od pracy
  • W jakiej wysokości wypłacić dodatek stażowy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie dodatkowej umowy
 • Kompendium Kadrowe - Procedury
  • Prawidłowe wypowiadanie pracownikom umowy o pracę - praktyczna instrukcja
 • ZUS
  • Rozliczanie dodatków do wynagrodzenia przysługujących w czasie niezdolności do pracy
  • Jak ustalić płatnika zasiłków na 2015 r.
 • Działalność Socjalna
  • Prezenty świąteczne z zfśs - rozliczenie podatku i składek ZUS
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy przed umową o pracę na zastępstwo można zawrzeć umowę na czas próbny
  • Jak postąpić z pracownicą w ciąży pracującą przy monitorze komputerowym
  • Jak udzielić czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Czy można zatrudnić na część etatu ojca przebywającego na urlopie macierzyńskim
 • Z Wokandy
  • Za nocleg w kabinie samochodu pracownikowi przysługuje ryczałt
  • Czasowe powierzenie innych obowiązków jest zwykłym poleceniem
 • Pytania z Forum
  • Czy jedna część urlopu rodzicielskiego może być krótsza niż 8 tygodni