• O tym się mówi
  • Zmiany w podleganiu ubezpieczeniom społecznym w 2015 r. i w 2016 r.
 • Temat miesiąca - Choroba pracownika
  • Cztery najczęstsze błędy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku
 • Prawo Pracy
  • Odpowiedzialność kadry zarządzającej za naruszanie przepisów o czasie pracy
  • Jak prawidłowo sformułować zapis przewidujący wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas określony
 • Płace i Rozliczenia
  • Przekroczenie progu podatkowego - jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika
 • Wynagrodzenia
  • Odszkodowanie dla pracodawcy za stratę spowodowaną przez pracownika - warunki odpowiedzialności
  • Kiedy wypłacić wynagrodzenie pracownikowi, z którym umowa o pracę została rozwiązana w trakcie miesiąca
 • ZUS
  • Wartość odzieży ochronnej w podstawie wymiaru składek ZUS
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy pozbawienie ojca praw rodzicielskich wpływa na wymiar urlopu wychowawczego matki
  • Kiedy należy złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy
  • Jakie dokumenty są niezbędne do zatrudnienia niepełnosprawnego w porze nocnej
  • Czy wynagrodzenie zmarłego pracownika należy wypłacić jego krewnym
 • Bezpieczna Praca
  • Kiedy wypadek na imprezie integracyjnej może być uznany za wypadek przy pracy
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Świadczenia rzeczowe - opodatkowanie i składkowanie
 • Z Wokandy
  • Przeprowadzanie wykładów nie może się odbywać na umowę o dzieło
 • Dodatek specjalny
  • Ustawa zasiłkowa 2014 r. z komentarzem ZUS