• O tym się mówi
  • Zmiany w waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2015 r.
 • Temat Miesiąca - Choroba pracownika
  • Wynagrodzenie chorobowe - odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z praktyki
 • Prawo Pracy
  • Warunki powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy - praktyczne aspekty
  • Czy można zwolnić pracownika, który po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę został radnym
 • Wynagrodzenia
  • Zakaz konkurencji - jak obliczyć i wypłacić odszkodowanie
  • Kiedy odprawa pośmiertna przysługuje rodzicom zmarłego pracownika
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Ustalanie uposażenia dla funkcjonariuszy za czas choroby
 • ZUS
  • Podstawa wymiaru składek dla zleceniobiorców - warunki ustalania
  • W jakim wymiarze przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • Czy podpisanie umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim pozbawia zasiłku
 • O to pytają kadrowi
  • Czy za niewypłacenie diet za podróże służbowe pracodawcę może być ukarany grzywną
  • Czy premia uznaniowa jest wliczana do podstawy obliczania ekwiwalentu za zaległy urlop
  • Jak obliczać odprawę pośmiertną po pracowniku wynagradzanym stawką godzinową
  • Czy przy skróceniu okresu wypowiedzenia w świadectwie pracy wpisuje się dłuższy okres
 • Związki Zawodowe
  • Czy można ukarać karą porządkową chronionych działaczy związkowych
  • Czy związek zawodowy musi uzasadnić brak zgody na rozwiązanie umowy o pracę z chronionym związkowcem
 • Nietypowe formy zatrudnienia
  • Opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego w praktyce
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Uznawanie przez ZUS umów o dzieło za umowy zlecenia - kiedy może to nastąpić