• O tym się mówi
  • Pracodawcy będą mieli mniej obowiązków wobec pracowników - zmiany w 2015 r.
 • Temat miesiąca - Zmiany w PDOF w 2015 r.
  • Przesyłanie druków PIT i rozliczanie ulgi na dzieci po zmianach przepisów
 • Prawo Pracy
  • Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia z członkiem zarządu spółki z o.o.
  • Czy czas ewakuacji należy wliczać do czasu pracy pracowników
 • Kompendium Kadrowe - Procedury
  • Plan urlopów na 2015 r. - instrukcja prawidłowego sporządzania
 • Wynagrodzenia
  • Wpływ wyższego wynagrodzenia minimalnego w 2015 r. na świadczenia i koszty zatrudnienia
  • Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na przełomie roku
 • ZUS
  • Umowa o dzieło czy zlecenia na przeprowadzenie wykładu
  • Czy ubezpieczona ma prawo do zasiłku opiekuńczego, jeżeli jej mąż prowadzi działalność gospodarczą
 • Działalność Socjalna
  • Korekta odpisu na zfśs - jak prawidłowo ją przeprowadzić
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy polski pracodawca musi płacić wynagrodzenie urlopowe pracownikowi, który dostał je za granicą
  • Czy za czas poświęcony badaniom kontrolnym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
  • Czy staż pracy przyjmowany do obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego może być ustalany na podstawie oświadczenia pracownika
  • Czy lekarz może zdecydować, jaka praca jest niewskazana dla pracownicy w ciąży
 • Z Wokandy
  • Imprezy integracyjne nie stanowią przychodu pracownika
 • Pytania z Forum
  • Ile paczek świątecznych powinno dostać dziecko, którego rodzice zatrudnieni są u tego samego pracodawcy