• O tym się mówi
  • Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia i przychodów członków rad nadzorczych
 • Temat Miesiąca - Zmiany w PDOF w 2015 r.
  • Używanie samochodu służbowego i dojazdy do pracy od 1 stycznia 2015 r.
 • Prawo Pracy
  • Dobór pracowników do zwolnień grupowych - 11 wskazówek
  • Prawidłowe ustalanie harmonogramów czasu pracy na 2015 r.
  • Co radni powinni wskazać w oświadczeniu majątkowym
 • Wynagrodzenia
  • Ustalanie dodatku za pracę w nocy
  • Jak można ustalić terminy wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
  • Czy zgoda pracownika na dobrowolne potrącanie z jego wynagrodzenia rat pożyczki może zostać odwołana
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.
 • ZUS
  • Rozliczenie zwolnienia lekarskiego na przełomie roku
  • Czy ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński w przypadku porzucenia dziecka przez matkę
  • Jak rozliczyć ZUS od umowy zlecenia zawartej podczas urlopu bezpłatnego
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy pracownik może ponieść odpowiedzialność za porzucenie pracy
  • Czy szkolenie po godzinach pracy powoduje powstanie godzin nadliczbowych
  • Czy bez zgody pracownika można potrącić z wynagrodzenia równowartość niezwróconego mienia
  • Czy można ukarać pracownika po 5 miesiącach od naruszenia przez niego przepisów dotyczących organizacji pracy
 • Bezpieczna Praca
  • Warunki bhp pracowników zatrudnionych przy odśnieżaniu dachu
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Procedura wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę
  • Procedura ustalania szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy
 • Związki Zawodowe
  • Czy można zmienić dni wolne od pracy w 2015 r. ustalone w regulaminie pracy
  • Czy można podzielić się godzinami związkowymi z innym członkiem zarządu
 • Nietypowe Formy Zatrudnienia
  • Praca menedżera a składki ZUS
 • Z Wokandy
  • Dyżur medyczny powinien dopełniać etatowy wymiar czasu pracy lekarza
 • Spis treści dodatku: Ściąga Kadrowego
  • Minimalne wynagrodzenie w 2015 r i świadczenia od niego zależne