• O tym się mówi
  • Jakie zmiany w udzielaniu wsparcia z PFRON obowiązują od 1 stycznia 2015 r.
 • Temat Miesiąca
  • Jak wypełnić PIT-4R - instrukcja dla pracodawcy
  • Jakie są sankcje za niezłożenie PIT-4R w terminie?
  • Czy osoba upoważniona do sporządzania i przesyłania deklaracji podatkowych, w tym PIT-4R, wysyłając elektronicznie PIT-4R za 2014 r. - musi posłużyć się e-podpisem?
  • Czy w sytuacji złożenia PIT-4R do niewłaściwego organu podatkowego należy składać korektę?
  • Czy można złożyć korektę deklaracji PIT-4R?
 • Prawo Pracy
  • Jak prawidłowo organizować pracę w styczniu 2015 r. - 5 praktycznych problemów
  • Czy pracodawca musi na początku roku pobierać od pracowników oświadczenia o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich
  • Jak prawidłowo ustalić czas pracy burmistrza
 • Wynagrodzenia
  • Jakie składniki wliczać do wynagrodzenia minimalnego
  • Jak obliczyć wynagrodzenie przestojowe dla pracujących na akord
 • ZUS
  • Jak prawidłowo złożyć formularz ZUS IWA za 2014 r.
  • Czy 2 listopada należy traktować jak przerwę w ubezpieczeniu
  • Czy w podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić "trzynastkę"
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy pracodawca musi kilka razy spóźnić się z wypłatą wynagrodzenia, żeby pracownik mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia
  • Czy wypowiedzenie umowy o pracę wysłane e-mailem będzie skuteczne
  • Czy umowa o pracę może przewidywać dłuższe niż kodeksowe okresy wypowiedzenia
  • Czy wniosek o urlop na żądanie złożony w czasie dnia pracy będzie skuteczny
 • Bezpieczna Praca
  • Kto będzie ponosił odpowiedzialność za brak uprawnień pracownika do spraw bhp
 • Związki Zawodowe
  • Na czym polega różnica między obroną a ochroną związkową pracownika
 • Działalność Socjalna
  • Czy emeryci mogą otrzymywać z zfśs mniej świadczeń niż pracownicy
  • Czy wypłacić świadczenie urlopowe w styczniu, jeżeli pracodawca zrezygnuje z ich wypłaty
 • Z Wokandy
  • Renta przysługuje w drodze wyjątku tylko w szczególnych sytuacjach
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • PFRON - obowiązki sprawozdawcze pracodawcy cz. 1
  • PFRON - obowiązki sprawozdawcze pracodawcy cz. 2
  • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem lub utratą przez pracownika mandatu radnego
 • Płace i Rozliczenia
  • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - tworzenie i likwidacja
 • Spis treści dodatku: Ściąga Kadrowego
  • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - tworzenie i likwidacja
 • Spis treści dodatku: Ściąga kadrowego
  • Terminarz kadrowo-płacowy na 2015 r.