• O tym się mówi
  • Jaką pomoc na ochronę miejsc pracy mogą uzyskać przedsiębiorcy objęci rosyjskim embargiem
 • Temat Miesiąca
  • Jak udzielać urlopów wypoczynkowych pracownikom młodocianym
 • Prawo Pracy
  • Jak zatrudnić jedynego wspólnika na stanowisku członka zarządu spółki z o.o.
  • Czy pracodawca może przyjmować do pracy tylko osoby niepalące
  • Czy po dwóch umowach na czas określony i umowie na zastępstwo można podpisać kolejną umowę na czas określony
  • Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę z powodu przewinienia, za które został już ukarany karą porządkową
 • Wynagrodzenia
  • Jak pracodawca powinien postąpić w razie nadpłaty lub niedopłaty wynagrodzenia
  • Jaka jest wysokość odpisów na zfśs i wynagrodzeń w budżetówce w 2015 r.
  • Czy za samowolne wyjście pracownika z firmy kilka minut przed czasem można pozbawić go całej dniówki
  • Kiedy zleceniodawca musi zwrócić zleceniobiorcy wydatki poniesione w celu wykonania zlecenia
 • ZUS
  • Wystawianie zaświadczeń dla emerytów i rencistów o uzyskanym przychodzie - jak to zrobić prawidłowo
  • Jak rozliczyć wynagrodzenie członków rady nadzorczej od 1 stycznia 2015 r.
 • O to pytają Kadrowi
  • Ile wynosi maksymalna odprawa dla zwalnianego grupowo pracownika
  • Jak potrącać należności z wynagrodzenia pracownika
  • Czy we wniosku o indywidualny czas pracy pracownik powinien podać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • Czy pracownik musi potwierdzić, że otrzymał informację o nietworzeniu zfśs
 • Bezpieczna Praca
  • Jak często należy przeprowadzać badania okresowe pracownika biurowego
  • Jaki powinien być skład zespołu powypadkowego w razie urlopu specjalisty ds. bhp
 • Związki Zawodowe
  • Czy możliwe jest przywrócenie do pracy działacza związkowego zatrudnionego na czas określony
  • Jak chronić poufne informacje, gdy związkowiec pracuje w konkurencyjnej firmie
 • Działalność Socjalna
  • Kiedy dofinansowanie zimowego wypoczynku dzieci pracowników jest zwolnione ze składek
  • Czy były pracownik, który utracił status rencisty, może korzystać ze świadczeń zfśs
 • Z Wokandy
  • Za ile lat wstecz przysługuje wstrzymana emerytura
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Odwołanie pracownika od rozwiązania umowy o pracę na czas określony
  • Odwołanie pracownika od rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Kiedy jest dopuszczalne przeniesienie pracownika samorządowego i nauczyciela
 • Płace i Rozliczenia
  • Rozliczenie roczne w PIT-11 i PIT-40 za 2014 r. - praktyczna instrukcja
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem