• Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
  • Wstęp
  • Tworzenie służby bhp
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Badania lekarskie pracowników
  • Szkolenia bhp
  • Wymagania bhp dla pracy przy komputerze
  • Zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
  • Profilaktyczne posiłki i napoje
  • Wymagania bhp dla pomieszczeń
  • Ochrona pracy kobiet
  • Przykładowe zapisy w regulaminie pracy odnoszące się do bhp
  • Apteczki
  • Wypadki przy pracy
  • Konsekwencje niewypełnienia obowiązków z zakresu bhp
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Ustawa o pdof 2015 z komentarzem do wybranych przepisów