• O tym się mówi
  • Jak poszkodowani rosyjskim embargiem mogą uzyskać wsparcie na ochronę miejsc pracy
 • Temat Miesiąca
  • Do jakich polskich pracowników stosować wynagrodzenie minimalne obowiązujące w Niemczech
 • Prawo Pracy
  • 7 najczęściej popełnianych błędów przy przejęciu zakładu pracy - jak ich uniknąć
  • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika tymczasowo aresztowanego
  • Czy nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający, jeżeli przez kilka dni chorował w okresie ferii zimowych
  • Czy można sprostować świadectwo pracy po 2 miesiącach od rozwiązania umowy
 • Wynagrodzenia
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za dyżur pracowniczy
  • Czy za przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi należy wypłacić wynagrodzenie
  • Czy pracownik może przekazać dodatek funkcyjny zastępcy
 • ZUS
  • Jak prawidłowo wypełnić ZUS ZSWA
  • Jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca ubezpieczony w KRUS
  • Waloryzacja emerytur od 1 marca 2015 r.
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy pracodawca może wewnętrznymi przepisami określić częstotliwość szkoleń bhp dla kadry kierowniczej
  • Czy pracodawca może nie finansować zakupu okularów pracownikowi, który miał już wadę wzroku przed zatrudnieniem
  • Czy przerwy w pracy z powodów ekonomicznych mogą zostać uznane za przestój
  • Czy zamiast urlopu bezpłatnego można udzielić pracownikowi dnia wolnego z obowiązkiem jego odpracowania
 • Bezpieczna Praca
  • Czy można wypłacić ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje profilaktyczne
  • Czy pracownik oddelegowany do pracy za granicą może tam poddać się badaniom okresowym
 • Związki Zawodowe
  • Jakie mogą być konsekwencja organizowania i udziału w nielegalnym strajku
 • Działalność Socjalna
  • Czy środki zfśs mogą się znajdować na wspólnym rachunku dwóch firm
  • Czy wynajęcie busa na pogrzeb byłego pracownika może być sfinansowane ze środków zfśs
 • Z Wokandy
  • Inspektor sanitarny nie ustala winy pracodawców za powstanie choroby zawodowej pracownika
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Praktyka absolwencka
  • Staż dla bezrobotnych
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Ustalanie uprawnień do trzynastki i naliczanie jej wysokości - pytania i odpowiedzi
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak najkorzystniej uregulować sposób użytkowania samochodu firmowego
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem