• O tym się mówi
  • Jak przeprowadzać wstępne badania lekarskie po zmianach od 1 kwietnia 2015 r.
 • Temat miesiąca
  • Kiedy należy skorygować PIT-11
 • Prawo Pracy
  • Jak PIP kontroluje pracodawców
  • Czy w jednym dniu można zatrudnić pracownika na dwie kolejne zmiany
  • Czy dopiski znajdujące sią pod podpisami stron umowy zlecenia są dla nich wiążące
  • Jak w maju planować i rozliczać pracę pracowników, którzy mogą pracować w święta
 • Wynagrodzenia
  • Jak obliczyć odsetki w razie nieterminowej wypłaty wynagrodzenia lub innych świadczeń
  • Jakie są różnice między premią uznaniową a premią regulaminową
  • Czy pracownikom trzeba wypłacić wynagrodzenie za godzinę nieprzepracowaną z powodu zmiany czasu z zimowego na letni
  • Czy pracodawca może obniżyć ryczałt za godziny nadliczbowe
 • ZUS
  • Czy wartość polisy ubezpieczeniowej pracownika będącego w podróży służbowej należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek
  • Czy do zasiłku zleceniobiorcy należy wliczyć składnik wynagrodzenia niepomniejszany za czas niezdolności do pracy
  • Czy w czasie kontroli ZUS może przesłuchiwać świadków
  • Czy prawo do zasiłku opiekuńczego ma ubezpieczony, który okresowo mieszka z chorym członkiem rodziny
  • Jak rozliczyć składki, jeżeli pracownik wykonuje umowę zlecenia w ramach prowadzonej działalności
 • O to pytają kadrowi
  • Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownicę korzystającą z obniżonego wymiaru czasu pracy
  • Jak prawidłowo ustalić czas stawienia się do pracy w systemie ruchomego czasu pracy
  • Co powinien zawierać dokument odrzucający sprzeciw pracownika od ukarania karą porządkową
 • Bezpieczna Praca
  • Jak konsultować z pracownikami działania związane z bhp
  • Czy konieczne jest szkolenie bhp przy ponownym zatrudnieniu pracownika
 • Związki Zawodowe
  • Jakie uprawnienia przysługują przedstawicielom związku zawodowego
 • Działalność Socjalna
  • Jak dokonać odpisu na zfśs na emerytowanego nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
  • Czy od bonów z okazji Świąt Wielkanocnych należy potrącić składki i podatek
 • Z Wokandy
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Rekompensata pracy nadliczbowej
  • Rekompensata pracy w niedziele i święto
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jak należy przeprowadzać ocenę okresową pracowników samorządowych
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak ustalić wysokość stopy procentowej składki wypadkowej po zmianach od 1 kwietnia 2015 r.