• O tym się mówi
  • Jak od 1 kwietnia 2015 r. wystawić skierowanie na badania lekarskie
 • Temat miesiąca
  • Zatrudnianie pracowników sezonowych - jak wybrać optymalną formę współpracy
 • Prawo Pracy
  • Jak sporządzić informację o warunkach zatrudnienia - praktyczna instrukcja
  • Czy od kandydata do pracy można żądać zaświadczenia o punktach za naruszenie przepisów drogowych
  • Czy w umowie o pracę można ograniczyć wybór sądu rozpatrującego spory między pracodawcą a pracownikiem
  • Jak można ukarać pracownicę, która dopuściła się dyskryminacji
 • Wynagrodzenia
  • Jak w 2015 r. wynagradzać egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów maturalnych
  • Czy należy zwiększyć wynagrodzenie w razie zlecania dodatkowej pracy w systemie zadaniowym
  • Kto powinien zwrócić koszty podróży pracownika do innego miasta w celu złożenia zeznań
 • ZUS
  • Czy podmioty niezatrudniające pracowników muszą opłacać składki na FP za zleceniobiorców
  • Jakie zmiany dotyczące ustalania podstawy wymiaru świadczeń zostały wprowadzone w ustawie emerytalnej
  • Kiedy powstaje konieczność korekty rodzaju pobieranego świadczenia z tytułu choroby
  • Kiedy należy ponownie ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
  • Przez jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński w przypadku śmierci dziecka
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wystawione przed 1 kwietnia 2015 r. zwalnia ze wstępnych badań lekarskich
  • Jak oddanie dziecka do adopcji wpływa na wymiar urlopu macierzyńskiego
  • Co zrobić z pracownikiem, który po długiej chorobie nie chce się poddać kontrolnym badaniom lekarskim
  • Czy w czasie urlopu rodzicielskiego pracownica musi osobiście opiekować się dzieckiem
 • Bezpieczna Praca
  • Czy pracownik, który odwołał się od orzeczenia lekarza medycyny pracy o niezdolności do pracy, może samowolnie nie stawić się w pracy
 • Związki Zawodowe
  • Czy ustne cofnięcie zgody na potrącenia składek związkowych jest wiążące
  • Czy działacz związkowy może odmówić podnoszenia kwalifikacji
 • Działalność Socjalna
  • Przekazywanie pierwszej raty odpisu na zfśs - jak zrobić to prawidłowo
 • Z Wokandy
  • O prawie do emerytury w obniżonym wieku decyduje praca w określonych branżach
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Korekta świadectwa pracy
  • Terminy wydania świadectwa pracy
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jak przeprowadzić zwolnienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania z przyczyn organizacyjnych - praktyczna instrukcja
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak prawidłowo sporządzić zaświadczenie o przychodzie osób na zasiłku/świadczeniu przedemerytalnym za okres 2014/2015