• O tym się mówi
  • Czy nowa wersja programu Płatnik wpłynie na jakość dokumentów przekazywanych do ZUS
 • Temat miesiąca
  • Jak zatrudniać młodzież w okresie wakacyjnym
 • Prawo Pracy
  • Jak przechowywać dokumentację pracowniczą po ustaniu zatrudnienia
  • Czy można przenieść pracownika do spółki powiązanej z dotychczasowym pracodawcą
  • Czy należy zmienić umowy o pracę po zawarciu porozumienia o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego pracy
  • Czy można zatrudnić na okres próbny osobę, która była pracownikiem tymczasowym w tej samej firmie
 • Wynagrodzenia
  • Jak wynagradzać pracowników niepełnoetatowych za dodatkową pracę
  • Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia za zlecenie zawarte z ukraińską studentką przebywającą w Polsce
  • Jak rozliczyć delegację zagraniczną nauczyciela-zleceniobiorcy
 • ZUS
  • Na czym polegają zmiany w odraczaniu płatności składek ZUS i rozkładaniu ich na raty
  • Czy honorarium autorskie pracownika stanowi postawę wymiaru składek ZUS
  • Czy można obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej od umowy zlecenia
  • Czy data wypłaty premii wpływa na podstawę wymiaru zasiłku
  • Czy urlop wypoczynkowy wpływa na prawo do zasiłku opiekuńczego
 • O to pytają Kadrowi
  • Co się dzieje z umowami o zakazie konkurencji w przypadku przejęcia zakładu pracy
  • Jak dokumentować odbycie przez pracownika szkolenia ogólnego i stanowiskowego
  • Jak liczyć porę nocną dla pracującego młodocianego
  • Jakie dokumenty są potrzebne do udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego z okazji ślubu
 • Bezpieczna Praca
  • Jak należy zakwalifikować wypadek podczas dyżuru pracownika
  • Jakie szkolenie bhp powinni przejść dyrektor szpitala i jego zastępcy
 • Związki Zawodowe
  • Kto reprezentuje pracodawcę w sporze zbiorowym
 • Działalność Socjalna
  • Jak ustalić zasady dofinansowania wypoczynku pracowników
  • Czy pracownikowi niepełnoetatowemu przysługuje niższe dofinansowanie wczasów pod gruszą
 • Z Wokandy
  • Czy pracodawca przejmujący zakład pracy jest związany umową o zakazie konkurencji zawartą przez poprzednika
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Zwolnienia grupowe - procedura postępowania
  • Zwolnienie indywidualne - procedura postępowania
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jak funkcjonują organizacje związkowe w jednostkach budżetowych
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak wypełniać i korygować dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS - 8 najczęściej popełnianych błędów
 • Spis treści dodatku: Ściąga Kadrowego
  • Wybrane formy wsparcia dla pracodawców zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne