• O tym się mówi
  • Jakie zmiany dla przedsiębiorców przewiduje ustawa o administracji podatkowej
 • Temat miesiąca
  • Co zmieni się w uprawnieniach rodzicielskich pracowników
 • Prawo Pracy
  • Udzielanie zaległych urlopów wypoczynkowych - jak to zrobić prawidłowo
  • Czy pracownik może zrezygnować ze stanowiska pracy
  • Jak pracodawca powinien udzielać przerw w pracy w zadaniowym czasie pracy
  • Czy z powodu przekazania wynagrodzenia na niewłaściwe konto pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia
 • Wynagrodzenia
  • Jak wynagradzać pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy
  • Czy wypłacić odprawę pośmiertną, jeśli pracownik zmarł po rozwiązaniu umowy o pracę
  • Czy odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na parkingu jest przychodem pracownika
  • Jak rozliczyć zwrot kosztów dojazdów pracownika na kurs
 • ZUS
  • Jak outsourcing pracowniczy wpływa na obowiązki wobec ZUS
  • Jak należy ustalić składki od przychodu pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych
  • Jak utrata prawa do zasiłku chorobowego w wyniku kontroli wpływa na okres zasiłkowy
  • Czy partner życiowy może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
 • O to pytają Kadrowi
  • Jak długo przechowuje się ewidencję czasu pracy kierowców
  • Czy można uznać pismo od pracownika za skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę
  • Czy pracownicy młodociani mogą pracować w upale
  • Czy każdy pracodawca musi informować co roku pracowników, że nie utworzono zfśs
 • Bezpieczna Praca
  • Czy okresowe szkolenie bhp może odbywać się w formie e-learningu
  • Czy wypadek samochodowy przedstawiciela handlowego należy uznać za wypadek przy pracy
 • Związki Zawodowe
  • Czy podwyżki wynagrodzeń należy konsultować z organizacją związkową
  • Czy pracodawca może potrącać składki związkowe w jednostce budżetowej
 • Działalność Socjalna
  • Do kiedy pracodawca powinien przekazać drugą ratę odpisu na zfśs
 • Z Wokandy
  • Pracodawca nie może wyłączyć stosowania przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Uprawnienia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe
  • Zatrudnienie młodocianego - warunki wykonywania pracy
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jakie świadczenia przysługują nauczycielom w ramach pomocy socjalnej
 • Płace i Rozliczenia
  • Jakie są różnice w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku dla pracowników i zleceniobiorców
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem
 • Spis treści dodatku: Ściąga Kadrowego
  • Potrącenia z zasiłków - jak to zrobić prawidłowo