• O tym się mówi
  • Jak założyć profil informacyjny płatnika składek - praktyczna instrukcja
 • Temat miesiąca
  • Jak udzielać zasiłku opiekuńczego po zmianie przepisów
 • Prawo Pracy
  • Zmiany w umowach terminowych - jak stosować przepisy przejściowe
  • Czy należy zawrzeć umowę szkoleniową, jeśli szkolenie finansowane jest ze środków unijnych
 • Wynagrodzenia
  • Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa restrukturyzacyjna od 1 stycznia 2016 r. w zakresie stosunków pracy
  • Jakie będzie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku
  • Jak wyliczyć wysokość potrącenia z wynagrodzenia świadczeń niealimentacyjnych
  • Czy można żądać zwrotu nienależnej odprawy pośmiertnej
 • ZUS
  • Co zmieni się w uprawnieniach do zasiłku macierzyńskiego
  • Jakie dokumenty do emerytury pomostowej powinien wystawić pracownikowi zakład pracy
 • O to pytają kadrowi
  • Czy wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny musi mieć uzasadnienie
  • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika współpracującego z konkurencją
  • Czy dopuszczalne jest wyłączenie możliwości stosowania wypowiedzenia zmieniającego wobec pracownika
  • Czy pracownikowi odwołanemu z urlopu trzeba zwrócić koszty powrotu jego dziecka
 • Bezpieczna Praca
  • Czy pracownicy niepełnoetatowi mogą otrzymać mniej odzieży roboczej niż pełnoetatowi
  • Kiedy pracodawca musi utworzyć jadalnię
 • Związki Zawodowe
  • Czy pracodawca powinien informować organizację związkową o braku zgody na potrącanie składki związkowej
 • Działalność Socjalna
  • Czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika może być dofinansowane ze środków zfśs
 • Z Wokandy
  • Czy kontrakt menedżerski stanowi odrębny tytuł do ubezpieczenia
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Udzielanie urlopu rodzicielskiego po zmianach od 2 stycznia 2016 r.
  • Korzystanie z urlopu macierzyńskiego przez rodziców po zmianach od 2 stycznia 2016 r.
  • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Nagrody jubileuszowe w sferze budżetowej - jak je przyznawać i wyliczać
 • Płace i Rozliczenia
  • Kiedy umowa o dzieło nie będzie zakwestionowana przez ZUS