• Jak prowadzić dokumentację pracowniczą - praktyczny poradnik
  • Wstęp
  • Język polski w dokumentacji pracowniczej
  • Ochrona danych osobowych
  • Przepisy wewnątrzzakładowe
  • Akta osobowe
  • Zatrudnienie pracownika
  • Przebieg zatrudnienia
  • Zakończenie zatrudnienia
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych wobec pracowników