• O tym się mówi
  • Jakie zmiany w zakresie ustalania prawa do zasiłków wprowadza nowelizacja przepisów dla przedsiębiorczych matek
 • Temat miesiąca
  • Jaką refundację będzie mógł uzyskać pracodawca zatrudniający bezrobotnego w wieku do 30 lat od 1 stycznia 2016 r.
 • Prawo pracy
  • Jak ustalić wymiar czasu pracy w 2016 r.
  • Czy święta w listopadzie wpływają na wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego
  • Kiedy kończy się umowy na zastępstwo nieobecnej pracownicy
  • Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę po udzieleniu urlopu wypoczynkowego
  • Czy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu należy wydawać na każde żądanie pracownika
 • Wynagrodzenia
  • Jakie odszkodowanie będzie przysługiwać w razie wadliwego rozwiązania umowy o pracę na czas określony po zmianie przepisów
  • W jakich terminach należy wypłacać nauczycielom poszczególne składniki wynagrodzenia
 • ZUS
  • Jak prawidłowo ustalić płatnika zasiłków na 2016 r. - w pytaniach i odpowiedziach
  • Czy przychody prezesa zarządu pracującego jednocześnie w ramach powołania i umowy o pracę powinny w całości podlegać składkom ZUS
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracownik może zmusić pracodawcę do zwalniania go wcześniej ze względu na ostatni transport do domu
  • Czy brak w umowie o pracę określenia systemu czasu pracy dyskwalifikuje taką umowę
  • Jaką grzywnę zapłaci pracodawca, który uchyla sią od wykonania orzeczenia sądu pracy
 • Bezpieczna praca
  • Jakim pracownikom w okresie zimowym należy zapewnić napoje i posiłki profilaktyczne
  • Jakie zasady ruchu powinny obowiązywać w zakładzie pracy
 • Związki Zawodowe
  • Czy należy informować związek zawodowy o nagrodzie rocznej dla dyrektora
  • Czy pracodawca powinien informować związek zawodowy o stanie finansów firmy
  • Czy należy informować pracodawcę o utworzeniu związku zawodowego
 • Działalność Socjalna
  • Czy mikołajkowe paczki przyznane dzieciom pracowników muszą mieć zróżnicowaną wartość
  • Czy pracodawca może samodzielnie wydać środki funduszu socjalnego
 • Z Wokandy
  • Kiedy pomimo wymaganego stażu nauczycielskiego ubezpieczony nie ma prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Umowy terminowe - przepisy przejściowe
  • Umowy terminowe po zmianach od 22 lutego 2016 r.
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jak uniknąć błędów przy przyznawaniu i wypłacie trzynastek
 • Płace i Rozliczenia
  • Obowiązki pracodawcy w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS oraz progu podatkowego przez pracownika