• Umowy cywilnoprawne - Praktyczne rozliczenia po zmianach od 1 stycznia 2016 r.
  • Umowy cywilnoprawne - praktyczne rozliczenia po zmianach od 1 stycznia 2016 r.
  • Umowa zlecenia
  • Umowa o dzieło
  • Kontrakt menedżerski
  • Zapisy, których należy unikać w umowach cywilnoprawnych
  • Współpraca i zastępstwo przy wykonywaniu umów cywilnoprawnych
  • Zaliczka na podatek od umów cywilnoprawnych
  • Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń od 1 stycznia 2016 r. - interpretacja ZUS
 • Spis treści dodatku: Ściąga Kadrowego
  • Zawieranie i rozwiązywanie umów terminowych po zmianach
 • Spis treści dodatku: Pełna treść interpretacji - wersja elektroniczna
  • Zbiegi tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w 2016 r. - stanowisko ZUS