• O tym się mówi
  • Kogo obejmie 70% podatek od odpraw i odszkodowań
 • Temat miesiąca
  • Co zmieni się w 2016 r. w prawie pracy i przepisach ZUS
 • Prawo Pracy
  • Jak rozliczać czas pracy pracownika podczas podróży służbowej
  • Czy należy tworzyć plan urlopów w małej firmie
  • W jakim terminie można rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika
 • Wynagrodzenia
  • Jaka jest wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2016 r.
  • Czy staż z urzędu pracy jest uwzględniany przy ustalaniu dodatku za wysługę lat nauczyciela
  • Czy odprawa pośmiertna jest zwolniona z podatku i składek ZUS
 • ZUS
  • Jak prawidłowo wypełnić i złożyć ZUS IWA za 2015 r.
  • Kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
  • Jak rozliczyć umowę zlecenie zawartą z pracującym na etacie emerytem - po zmianie przepisów od 1 stycznia 2016 r.
 • O to pytają kadrowi
  • Co zmieni się w prowadzeniu akt osobowych pracowników
  • Jak korzystać z dni wolnych związanych z wychowywaniem dziecka
  • Ile czasu ma pracownik na złożenie wniosku o urlop rodzicielski
  • Jak zatrudniać w godzinnych nadliczbowych pracowników opiekujących się dziećmi
 • Bezpieczna praca
  • Jaka może być minimalna temperatura w biurze
  • Czy można żądać zwrotu kosztów badania wstępnego od kandydata do pracy
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Kiedy pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego
  • Kiedy można zlecić dyżur w domu pracownikowi niepełnosprawnemu
 • Z Wokandy
  • Kto opłaca składki ubezpieczeniowe za członka zarządu na kontrakcie menedżerskim
 • Działalność Socjalna
  • Kiedy można podjąć i ogłosić decyzję o rezygnacji z tworzenia zfśs
  • Kto może dysponować środkami zfśs po rozwiązaniu komisji socjalnej
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Urlop ojcowski po zmianach od 2 stycznia 2016 r.
  • Urlop wychowawczy po zmianach od 2 stycznia 2016 r.
 • Vademecum kadrowego
  • Jak przygotować się do zmian dotyczących zatrudniania na umowy o pracę na czas określony
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak prawidłowo wypełnić deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR
 • Spis treści dodatku: Ściąga Kadrowego
  • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń od 1 stycznia 2016 r.