• Wstęp
  • Praca w godzinach nadliczbowych - praktyczne rozliczenia
 • Praca w godzinach nadliczbowych - praktyczne rozliczenia
  • Rozliczanie pracy nadliczbowej
  • Elastyczny czas pracy a godziny nadliczbowe
  • Rekompensowanie pracy nadliczbowej służby cywilnej i urzędników państwowych
  • Nadgodziny pracowników urzędów państwowych
  • Praca nadliczbowa pracowników samorządowych
  • Praca nadliczbowa nauczycieli
  • Najciekawsze wyroki sądu najwyższego dotyczące godzin nadliczbowych
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
  • Odpowiedzi na pytania czytelników