• O tym się mówi
  • Czy wszyscy emeryci i renciści otrzymają jednorazowy dodatek pieniężny
 • Temat miesiąca
  • Kiedy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.
 • Prawo Pracy
  • Czy wszystkie umowy na czas określony podlegają limitom w zakresie długości i liczby umów
  • Ile wynosi okres ważności zaświadczenia o niekaralności
  • Jak pracodawca może kontrolować telepracownika
  • Czy zawarta z cudzoziemcem umowa o pracę powinna być w języku polskim
  • Czy opieka nad dzieckiem przerywa urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenia
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje za czas zwolnienia od pracy na dziecko do 14 lat
  • Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe przy różnych stawkach za godzinę pracy w Polsce i za granicą
  • Jak rekompensować pracę przy zmianie czasu z zimowego na letni w zmianowym systemie czasu pracy
  • Jak wprowadzić nowy składnik płacowy
  • Czy pracownikowi służby cywilnej przysługuje rekompensata pieniężna za pracę w godzinach nadliczbowych
 • ZUS
  • Czy rekompensata wypłacona z powodu rozwiązania za porozumieniem stron stosunku pracy podlega oskładkowaniu
  • Czy usprawiedliwienie nieobecności nieusprawiedliwionej powoduje ponowne przeliczenie zasiłku chorobowego
  • Czy dopłaty do przejazdów do i z pracy własnym autem podlegają wliczeniu do podstawy składek ZUS
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy zamiast wynagrodzenia za nadgodziny pracownik może dostać premię uznaniową
  • Czy pracodawca może samodzielnie sprawdzić trzeźwość pracownika
  • Jak wygląda ewidencja czasu pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy
  • Jak liczyć wolne na opiekę nad dzieckiem pracownika pracującego 12 godzin dziennie
 • Bezpieczna Praca
  • Do kiedy pracodawca musi zapewniać niektórym pracownikom posiłki profilaktyczne
  • W jakim czasie pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Jak niepełnosprawny pracownik może odpracować wyjście w celu załatwienia spraw osobistych
  • Czy pracownik niepełnosprawny może jechać w delegację nocą
 • Z Wokandy
  • Czy zmieni się podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego pobieranego bezpośrednio po okresie zasiłku chorobowego
 • Działalność Socjalna
  • Czy nauczycielowi przysługuje dofinansowanie do wypoczynku
  • Jak finansować opłaty za prowadzenie konta socjalnego i za dokonywane z niego przelewy
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Umowa zlecenia - warunki zatrudnienia
  • Zasady oskładkowania umów zlecenia
  • Vademecum Kadrowego
  • Jak należy udzielać urlopu macierzyńskiego po zmianach przepisów
 • Płace i Rozliczenia
  • Którzy płatnicy mają obowiązek do 31 marca 2016 r. przesłać do ZUS informację ZUS ZSWA
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Ustawa zasiłkowa 2016 z komentarzem