• O tym się mówi
  • Kiedy trzeba będzie sporządzić umowę o pracę lub potwierdzenie jej postanowień po zmianie Kodeksu pracy
 • Temat miesiąca
  • Kto otrzyma świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+
 • Prawo Pracy
  • Jak należy sporządzić umowę o pracę i świadectwo pracy po zmianach od 22 lutego 2016 r.
  • Czy po zmianie wymiaru czasu pracy należy poinformować pracownika o warunkach zatrudnienia
  • Czy pracownikom baru przysługuje dzień wolny za pracę w święto 3 maja
  • Czy można przerwać podróż służbową, jeśli pracownik jest nietrzeźwy
 • Wynagrodzenia
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy podczas wypowiedzenia
  • Czy były pracownik powinien zapłacić karę pieniężną
  • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi, który nie wypracował normy czasu pracy
  • Kiedy należy wypłacać wynagrodzenie złożone ze składników stałych i zmiennych
 • ZUS
  • Jak zostały zwaloryzowane świadczenia emerytalne i rentowe w 2016 r.
  • Jakie dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków obowiązują w 2016 r.
 • O to pytają kadrowi
  • Jak powiadamiać pracowników o indywidualnych rozkładach czasu pracy
  • Czy pracownica, która w trakcie urlopu macierzyńskiego przebywała w szpitalu, straci resztę tego urlopu
  • Kto ma obowiązek skierować studenta odbywającego praktyki na badania lekarskie
  • Kiedy pracownica wnioskująca o obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego będzie chroniona przed zwolnieniem
 • Bezpieczna Praca
  • Czy obniżyć dietę za podróż służbową, gdy pracownik otrzyma posiłek regeneracyjny
  • Czy pracodawca może zmienić wzór skierowania na badania lekarskie
 • Związki Zawodowe
  • Czy strajkujący pracownicy mogą wziąć udział w manifestacji bez zgody pracodawcy
  • Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za udział w konferencji związkowej
 • Z Wokandy
  • Czy świadczenie rehabilitacyjne przysługuje wówczas, gdy odzyskanie zdolności do pracy nastąpi w ciągu roku
 • Działalność Socjalna
  • Czy komornik może zająć świadczenie z funduszu socjalnego wypłacone pracownikowi
  • Jak można ustalić kryteria dochodowe przy świadczeniach socjalnych
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Wypadek przy pracy - definicja i rodzaje
  • Sporządzanie protokołu powypadkowego i karty wypadku
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jak zatrudniać pracowników w służbie cywilnej po zmianach przepisów
 • Płace i Rozliczenia
  • W jaki sposób należy ustalić stopę procentową składki wypadkowej
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2016 z komentarzem