• O tym się mówi
  • ZUS czy OFE - kolejne okno transferowe dla ubezpieczonych już otwarte
 • Temat miesiąca
  • Na jakich warunkach finansować pracownikom świadczenia związane ze zdrowym trybem życia
 • Prawo Pracy
  • Jak w praktyce stosować zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy po zmianach od 22 lutego 2016 r.
  • Czy regulamin pracy może przewidywać ostrzeżenie pracownika przed karą porządkową
  • Czy w razie wystawienia e-zwolnienia należy informować pracodawcę o chorobie
 • Wynagrodzenia
  • Jak zwracać telepracownikowi koszty używania jego sprzętu
  • Kiedy możliwe jest czasowe podwyższenie wynagrodzenia pracownika
  • Jak należy rekompensować pracę w święto
  • Jak ustalić podstawę wymiaru odprawy pieniężnej w razie zmiany stawki godzinowej
 • ZUS
  • Jak obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych źródeł
  • Czy dofinansowanie karnetów sportowych dla osób przebywających na urlopach pracowniczych należy oskładkować
  • Czy płatnik musi skorygować dokumenty rozliczeniowe ZUS w przypadku uznania przez sąd zdarzenia za wypadek przy pracy
 • O to pytają kadrowi
  • Czy umowa o pracę na zastępstwo za nieobecnego pracownika musi być zgłaszana do inspekcji pracy
  • Co zrobić, gdy wniosek o urlop ojcowski złożono 3 dni przed jego planowanym rozpoczęciem
  • Czy pracownik niebędący biologicznym ojcem dziecka może odmówić wyjazdu w delegację służbową
  • Jak powinien wyglądać prawidłowy zapis w regulaminie pracy dotyczący daty wypłaty wynagrodzeń
 • Bezpieczna Praca
  • Czy pracodawca może zawrzeć kilka umów o wykonywanie badań lekarskich
  • Czy pracownikowi przysługuje zwrot wartości okularów
 • Zatrudnianie Niepełnosprawnych
  • Jakie uprawnienia przysługują pracownikom niepełnosprawnym
 • Z Wokandy
  • Jaka wartość roszczenia pracownika - twórcy wynalazku umożliwi złożenie skargi kasacyjnej do SN
 • Działalność Socjalna
  • W jakim terminie pracodawca powinien przekazać pierwszą ratę odpisu na zfśs
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30.roku życia
  • Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 lat
 • Vademecum Kadrowego
  • Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych
 • Płace i Rozliczenia
  • W jaki sposób wypełnić zaświadczenie (oświadczenie) dla osób uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego
  • Czy osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne traktować jak emeryta uprawnionego do świadczeń z zfśs