• Aktualności
  • Zmiany w świadczeniach przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą
  • Nowe zasady ustalania dodatku specjalnego dla funkcjonariuszy SOP
  • Zmiany w wysokościach zasiłków i świadczeń rodzinnych
  • Nowy wzór świadectwa służby dla funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • O tym się mówi
  • Wysokość składek społecznych w 2019 r. zależna od przychodów z działalności gospodarczej
 • Temat miesiąca
  • Co zmieni się w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych
 • Prawo pracy
  • Co zmieni się w zakresie wygaśnięcia stosunków pracy z powodu śmierci pracodawcy
  • Czy po 30 września można udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego na prośbę pracownika
  • Czy można zatrudnić emeryta na stanowisku urzędniczym
  • Czy można ukarać pracownika za spóźnienie, jeśli odpracuje je jako wyjście w celu załatwienia spraw osobistych
 • Wynagrodzenia
  • Czy przy rozliczaniu podróży służbowej należy uwzględnić fakturę dostarczoną z opóźnieniem
  • Czy trzeba wyrównać wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownicy nie kwestionowali jego wysokości
  • Na jakich warunkach powierzać pracownikom pieniądze
  • Jakie okresy wliczać do okresu pracy uprawniającego urzędnika państwowego do dodatku za wieloletnią pracę
 • ZUS
  • Jak zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
  • Z którego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorca będący jednocześnie pracownikiem i przedsiębiorcą
  • Czy pracodawcy przysługuje zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionego stażystę
  • Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – nowe uprawnienie
 • O to pytają kadrowi
  • Czy trzeba uwzględnić wniosek o urlop rodzicielski złożony 40 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia
  • Jak potraktować aneks przedłużający terminową umowę o pracę
  • Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który nie podjął jeszcze pracy
  • Jak liczyć 3-miesięczny okres choroby uprawniający do zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia
 • Bezpieczna praca
  • Czy do obsługi kosy spalinowej wystarczy instruktaż stanowiskowy
  • Kogo wyznaczyć do udzielania pierwszej pomocy
 • Z wokandy
  • Organ rentowy nie może samodzielnie ustalić ustawodawstwa mającego zastosowanie do ubezpieczonego
 • Działalność socjalna
  • Czy można skorygować przeciętne zatrudnienie w celu ustalenia wysokości drugiej raty odpisu na zfśs
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Monitoring wizyjny w pracy – warunki wprowadzenia i stosowania
  • Monitoring poczty elektronicznej pracowników – warunki wprowadzenia i stosowania
 • Vademecum kadrowego
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy z pracownikiem
 • Płace i rozliczenia
  • Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS i podatek dochodowy od delegowanych pracowników
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Czy badania profilaktyczne są konieczne po uzyskania przez pracownika znacznego stopnia niepełnosprawności
  • Czy dofinansowanie z PFRON przysługuje za okres zwolnienia pracownika z obowiązku pracy

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz