•  Aktualności
  • Unormowano zasady otrzymywania należności pieniężnych za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
  • Ustalono wielokrotność kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Wzrost kwot dodatków przyznawanych funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa
  • Nowe wzory deklaracji PFRON
  • Nowe wzory informacji INF-U oraz INF-1-u
  • Asystenci medyczni ułatwieniem dla lekarzy
  • Wzrasta minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców
 • O tym się mówi
  • Pracownicze plany kapitałowe – nowa forma oszczędzania
 • Temat miesiąca
  • Jak pracodawca powinien przygotować się do nowych zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom
 • Prawo pracy
  • Czy wymagana jest zgoda pracownika na wprowadzenie w regulaminie pracy indywidualnego rozkładu czasu pracy
  • Czy można odwołać nieobecną w pracy osobę powołaną na wyższe stanowisko w służbie cywilnej
  • Co pracodawca powinien zrobić z umowami o pracę na czas określony po 21 listopada 2018 r.
  • Czy pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie od pracy na obowiązkowe szczepienie dziecka
 • Wynagrodzenia
  • Czy ponownie zatrudniony pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej
  • Czy pracownik delegowany do Rosji uzyska przychód z tytułu zakwaterowania w lokalu należącym do pracodawcy
  • Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. wpłynie na wysokość innych należności pracowniczych
  • Na jakich zasadach pracodawca może udzielać pożyczek pracownikom
 • ZUS
  • Jak uzyskać zaświadczenie A1 dla pracownika spoza Unii Europejskiej po zmianach
  • Zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) wystawią asystenci medyczni
  • Czy podwyżka płacy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego powoduje konieczność przeliczenia podstawy zasiłkowej
  • Kiedy ZUS przeliczy pracownikowi nową emeryturę
 • O to pytają kadrowi
  • Czy w razie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik zwraca dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wypowiedzieć umowę o pracę
  • Czy dłuższy staż pracy uprawnia do różnicowania wynagrodzeń
  • Czy pracodawca powinien informować PIP o pracownikach pracujących w nocy
 • Bezpieczna praca
  • Komu przysługują posiłki profilaktyczne w okresie zimowym
 • Z wokandy
  • W umowie o zakazie konkurencji należy precyzyjnie określić zakres tego zakazu
 • Działalność socjalna
  • Czy paczki dla dzieci pracowników powinny mieć zróżnicowaną wartość w zależności od sytuacji socjalnej
  • Czy prawo do świadczeń socjalnych przysługuje pracownikowi zatrudnionemu u kilku pracodawców
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
  • Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
 • Vademecum kadrowego
  • Jak zmienią się przepisy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.
 • Płace i rozliczenia
  • Liczenie okresu zasiłkowego – najczęstsze błędy popełniane w praktyce
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Jak od 1 października 2018 r. zmieniły się deklaracje przesyłane do PFRON

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz