• Aktualności
  • Zmiany w funduszu nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Wzrost uposażeń zasadniczych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
  • Utworzono solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych
  • Pracownicze Plany Kapitałowe uchwalone
  • Nowe formularze rocznych zeznań podatkowych PIT
  • Nowe druki PIT-4R, PIT-11 i PIT-8C
  • Zmiany w formularzach w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego
 • O tym się mówi
  • Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mają mniej obowiązków w zakresie bhp
 • Temat miesiąca
  • Nowe uprawnienia i obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Prawo pracy
  • Czy można zmieni dni pracy w razie wprowadzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy
  • Czy zatrudnienie pracownika w celu obsługi osoby powołanej na okres kadencji podlega limitom dotyczącym umów na czas określony
  • Jakie sankcje grożą pracownikowi, który naruszył zakaz konkurencji
  • Jakie ograniczenia pracy w handlu w niedziele i święta obowiązują w 2019 r.
 • Wynagrodzenia
  • Jak obliczyć odprawę emerytalną pracownika, który otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia
  • Jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2019 r. przy potrącaniu należności z wynagrodzenia zleceniobiorców
  • Jak składać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r.
 • ZUS
  • Czy byłemu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, gdy wykonuje w innej firmie umowę zlecenia
  • Jak prawidłowo wypełnić i złożyć ZUS IWA za 2018 r.
  • Czy nauczyciele nadal mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę
 • O to pytają kadrowi
  • Jak wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy
  • Jakie urlopy należy uwzględnić w planie urlopów
  • Czy krytyka przełożonego to powód do zwolnienia dyscyplinarnego
  • Czy pracodawca może nie być ukarany za to, że pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu wypoczynkowego
 • Bezpieczna praca
  • Czy ocenę ryzyka zawodowego pracodawca może przeprowadzić samodzielnie
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Gdzie można wyznaczyć miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • Jakie są obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PFRON
 • Z wokandy
  • Brak odmowy przyjęcia przez pracownika zmienionych warunków zatrudnienia oznacza zgodę na ich zmianę
 • Działalność socjalna
  • Ile wynosi odpis na zfśs w 2019 r.
  • Czy pracownik, który przerwał urlop, powinien zwrócić dopłatę do wypoczynku
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2019 r.
  • Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.
 • Vademecum kadrowego
  • Nowe zasady wygasania stosunków pracy w razie śmierci pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą
 • Płace i rozliczenia
  • Jak sporządzić informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018 r. po zmianach przepisów

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz