• Aktualności
  • Przegląd zmian prawa (4)
  • Kalendarz ważnych terminów (6)
  • Wskaźniki i stawki (7)
 • O tym się mówi
  • Co zmieni w prawie pracy ustawa dostosowująca przepisy do RODO (9)
 • Nowości wydawnicze
  • Pracownicze plany kapitałowe – poradnik dla pracownika (12)
 • Temat miesiąca
  • Jak ustalić od 1 kwietnia 2019 r. wysokość składki wypadkowej (13)
 • Prawo pracy
  • Jak można skrócić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę (17)
  • Na jakich zasadach możliwe jest przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce (20)
  • Czy zakaz konkurencji może być dowolnie ustalony przez pracodawcę (21)
  • W jakim wymiarze przysługuje zwolnienie w celu opieki nad dzieckiem w razie zmiany etatu (23)
 • Wynagrodzenia
  • O ile wzrosną wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r. (25)
  • Kiedy następuje przedawnienie prawa pracownika do nagrody jubileuszowej (27)
  • Czy dodatek za pracę w nocy można ustalać od wynagrodzenia zasadniczego (28)
  • Na jakie cele pracodawca może przeznaczyć kary pieniężne za naruszenie przepisów bhp (30)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym (32)
  • Jak poprawić w ZUS błędny raport rozliczeniowy ZUS RCA poprawny ZUS RZA (37)
  • Czy zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego powoduje przeliczenie jego podstawy wymiaru (39)
 • Bezpieczna praca
  • Czy pracodawca przeprowadza ocenę warunków pracy telepracownika (41)
 • Związki Zawodowe
  • Czy działacze związkowi podlegają ochronie przed zwolnieniem mimo utraty reprezentatywności przez związek zawodowy (43)
  • Jaki jest termin przedstawienia stanowiska w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę (44)
 • Działalność socjalna
  • Czy ze środków zfśs można zorganizować spotkanie wielkanocne dla pracowników i ich rodzin (45)
 • Z wokandy
  • Nazwa zawartej umowy nie decyduje o istnieniu stosunku pracy (47)
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) (48)
  • Zasady uczestnictwa osoby zatrudnionej w PPK (49)
 • Dodatki:
  • Prawo w jednostkach budżetowych
   • Jak ustalać składniki wynagrodzenia pracowników samorządowych (50)
  • Płace i rozliczenia
   • Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS RIA (58)

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz