• Temat miesiąca
  • Jak przeprowadzać rekrutację pracowników po zmianie przepisów Kodeksu pracy (13)
   Proces rekrutacji nowych pracowników wiąże się z pozyskiwaniem danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listach motywacyjnych, świadectwach pracy, listach referencyjnych, zaświadczeniach itd.). Pracodawca powinien przetwarzać tylko takie dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania, jakim jest podjęcie przez niego decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika.
 • Prawo pracy
  • Kiedy można kontynuować dokumentację pracowniczą zatrudnionego ponownie pracownika – wyjaśnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (17)
   W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. Jest to możliwe pod warunkiem, że poprzedni stosunek pracy trwał w dniu 1 stycznia 2019 r. i pracodawca złożył za pracownika raport informacyjny ZUS RIA.
 • Wynagrodzenia
  • Jakie są zasady dokonywania potrąceń z innych świadczeń niż wynagrodzenie (23)
   Dokonywanie potrąceń z należności zatrudnionych osób bywa szczególnie utrudnione w sytuacjach, gdy zatrudniony otrzymuje w danym miesiącu oprócz wynagrodzenia za pracę również innego rodzaju świadczenia ze stosunku pracy.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz