• Temat miesiąca
  • Kto musi tworzyć pracownicze plany kapitałowe od 1 lipca 2019 r. (12)
   Firmy, które 31 grudnia 2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy o PPK od 1 lipca 2019 r. jako pierwsze będą miały obowiązek utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. PPK to powszechny i dobrowolny system długotrwałego oszczędzania. Przy czym warto zaznaczyć, że dobrowolność wstępowania do PPK dotyczy osób zatrudnionych. Firmy natomiast muszą do niego przystąpić obowiązkowo.
 • Prawo pracy
  • Kiedy pracodawca może wymagać udokumentowania niekaralności przez kandydatów do pracy i pracowników (17)
   Pracodawca może żądać udokumentowania niekaralności od kandydata do pracy wyłącznie wtedy, gdy ustawa regulująca zasady zatrudniania danej kategorii pracowników zawiera wymóg niekaralności na stanowisku pracy, o które ubiega się kandydat. Dane dotyczące niekaralności można uzyskać bezpośrednio od kandydata do pracy lub z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Wynagrodzenia
  • Jak należy ustalać wynagrodzenie za pracę w nocy (25)
   Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten jest ustalany w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz