• Temat miesiąca
  • Jak zatrudniać młodzież i dzieci w okresie wakacyjnym (12)
   Młodociany może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Do zawarcia umowy o pracę nie jest konieczna zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka jest jednak wymagana do zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą młodocianą.
 • Prawo pracy
  • Jak należy stosować monitoring w zakładzie pracy (15)
   Monitorowanie zakładu pracy lub terenu wokół tego zakładu może się odbywać wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę
 • Wynagrodzenia
  • Komu przysługuje dodatek wyrównawczy i jakie są zasady jego ustalania (23)
   Dodatek wyrównawczy jest szczególną formą rekompensaty za obniżone wynagrodzenie pracownika w przypadkach wskazanych w przepisach prawa pracy. Wysokość dodatku ustala się obliczając różnicę między dotychczas osiąganym wynagrodzeniem a pensją obniżoną. Wykorzystuje się do tego zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz