• Temat miesiąca
  • Jak prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem w firmie PPK (12)
   Podstawą przekazywania wpłat do PPK jest zawarcie umowy o zarządzanie PPK. następnie trzeba sporządzić umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK przez podmiot zatrudniający lub instytucję finansową nie może prowadzić do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, jeżeli na rachunku PPK są zapisane jednostki uczestnictwa lub jednostki rozrachunkowe uczestnika PPK.
 • Prawo pracy
  • Na jakich zasadach pracodawca może badać trzeźwość pracowników, żeby było to zgodne ze stanowiskiem UODO (17)
   Pracodawcy nie wolno samodzielnie sprawdzać, czy pracownik jest trzeźwy. Nie ma też prawa przeprowadzać wyrywkowych kontroli na obecność alkoholu w organizmie zatrudnionego. UODO uważa, że w obecnym stanie prawnym brak do tego podstaw.
 • Wynagrodzenia
  • Jak stosować „zerowy PIT dla młodych” – pytania i odpowiedzi (24)
   Od 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniająca od podatku dochodowego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatników do ukończenia 26 roku życia.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz