• Temat miesiąca
  • Jak zmieni się postępowanie z zakresu prawa pracy po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (15)
   Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawa zmienia przepisy dotyczące postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. Od 7 listopada 2019 r. będzie to dotyczyć m.in. sytuacji, gdy pracownik zaskarży do sądu pracy wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Prawo pracy
  • Na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu osób na stanowisku kierowcy (19)
   Zatrudnienie kierowcy wiąże się z koniecznością spełnienia przez pracodawcę obowiązków wynikających nie tylko z przepisów Kodeksu pracy, ale także z przepisów ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych regulacji ustawy o transporcie drogowym. Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przejść badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenia.
 • Wynagrodzenia
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom młodocianym po zmianie przepisów (26)
   Od 1 września 2019 r. nastąpiło zwiększenie najniższych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. W aktualnym stanie prawnym pracownicy młodociani są uprawnieni do wynagrodzenia w wysokości od 4% do 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz