• Temat miesiąca
  • Obowiązki pracodawcy związane z urlopami wypoczynkowymi na przełomie roku (12)
   Do końca 2019 r. zobowiązani do tego pracodawcy powinni sporządzić plan urlopów wypoczynkowych na 2020 r. należy w nim uwzględnić dni zaległego urlopu pracowników, w tym także niewykorzystane dni urlopu na żądanie. Do końca grudnia pracodawca powinien także udzielić urlopu na żądanie zaległego za 2018 r. Pracownicy zatrudnieni po raz pierwszy w życiu nabywają prawo do urlopu za każdy przepracowany miesiąc w pierwszym roku pracy.
 • Prawo pracy
  • Zasady udzielania zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat (16)
   Zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do 14 lat pracodawca udziela – w zależności od wyboru pracownika – w dniach lub godzinach. Wymiar tego zwolnienia, wynoszący 2 dni lub 16 godzin, nie jest zależny od tego, ile dzieci ma pracownik.
 • Wynagrodzenia
  • Podwyższenie świadczenia urlopowego po zmianie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (23)
   Zmiana wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, która nastąpiła od 1 sierpnia 2019 r. nie powoduje automatycznego podwyższenia przysługującego pracownikom świadczenia urlopowego.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz