Serwis Prawno-Pracowniczy 2020/01

 • Temat miesiąca
  • Sporządzanie informacji ZUS IWA za 2019 r. (10)
   31 stycznia 2020 r. upływa termin na złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” – ZUS IWA. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres składkowy tym płatnikom, którzy za trzy ostatnie, kolejne lata kalendarzowe przesłali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację ZUS IWA. Pozostali płatnicy składek będą zobowiązani samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej ich od 1 kwietnia 2020 r.
 • Prawo pracy
  • Odmowa udzielenia urlopu na żądanie pracownika – kiedy jest możliwa (14)
   Pracodawca udziela urlopu na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym. W szczególnych okolicznościach pracodawca może odmówić udzielenia tego urlopu. Jest to możliwe, jeżeli zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymaga obecności pracownika w pracy.
 • Wynagrodzenia
  • Potrącenia z wynagrodzenia w 2020 r. – jak ustalić kwotę wolną (22)
   Od 1 stycznia 2020 r. ustawowa płaca minimalna wzrosła do poziomu 2600 zł brutto. Spowodowało to wzrost kwot wolnych od potrąceń. Przy ich ustalaniu należy brać pod uwagę dodatkowo rodzaj dokonywanego potrącenia, finansowane z pensji składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, parametry podatkowe i ulgi stosowane przy rozliczaniu listy płac, a także wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz