Serwis Prawno-Pracowniczy 2020/03

 • Temat miesiąca
  • Praca w handlu w niedziele i święta w 2020 r. – kiedy jest dozwolona (13)
   Stacje paliw, apteki, kwiaciarnie czy lecznice dla zwierząt mogą być otwarte w każdą niedzielę. W sumie lista wyjątków od zakazu handlu w niedziele obejmuje 32 rodzaje placówek handlowych. Te placówki, któr się na niej nie znajdują, mogą prowadzić handel w 2020 r. tylko w siedem niedziel.
 • Prawo pracy
  • Urlop wypoczynkowy pracowników młodocianych – ustalanie wymiaru i warunki udzielania (18)
   Ze względu na ochronę zdrowia pracowników młodocianych mają oni korzystniejsze od innych pracowników zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych, a z upływem roku pracy – 26 dni urlopu.
 • Wynagrodzenia
  • Jak w 2020 r. obliczać wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (26)
   Od 1 stycznia 2020 r. pracodawcy w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, muszą przestrzegać minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 17 zł brutto.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz