Serwis Prawno-Pracowniczy 2020/07

 • Temat miesiąca
  • Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2020 r. – zasady ustalania wysokości (12)
   Od 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się nowy rok składkowy na ubezpieczenie wypadkowe, który będzie trwał do 31 marca 2021 r. Dla wielu płatników wysokość opłacanej składki wypadkowej nie ulegnie zmianie. W tym roku zmienią się bowiem kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności.
 • Prawo pracy
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu utraty uprawnień lub przestępstwa (16)
   Pracodawca może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę o pracę w razie popełnienia przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku.
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie pracowników wracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem (24)
   Po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jakie by otrzymywał, gdyby nie wystąpiła przerwa urlopowa. Oznacza to, że jeśli podczas urlopu w zakładzie nastąpiły podwyżki wynagrodzenia, to należy uwzględnić ich wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz