Serwis Prawno-Pracowniczy 2020/09

 • Temat miesiąca
  • Przeciwdziałanie epidemii COVID-19 a ochrona danych osobowych (12)
   Pracodawca może żądać od pracownika informacji o zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 (tzw. koronawirusem), a także innych danych związanych z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19. Podstawę prawną zapewniają mu przepisy RODO. Wymagają jednak zagwarantowania tym danym bezpieczeństwa i poufności.
 • Prawo pracy
  • Porozumienie o zawieszeniu przepisów prawa pracy – warunki wprowadzania i stosowania (16)
   W razie złej sytuacji finansowej firmy pracodawca może zawrzeć ze związkami zawodowymi, a gdy takie nie działają w zakładzie, z przedstawicielstwem pracowników porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów wewnątrzzakładowych.
 • Wynagrodzenia
  • Odprawa dla pracownika w razie odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia (25)
   Umowa o pracę pracownika, który nie przyjmie nowych warunków zatrudnienia wprowadzonych wypowiedzeniem zmieniającym umowę o pracę, rozwiąże się po upływie okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji można uznać, że odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków stanowi współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz