Serwis Prawno-Pracowniczy 2020/13

 • Temat miesiąca
  • Tarcza antykryzysowa 4.0 – kolejne zmiany dla pracodawców (11)
   Sejm 19 czerwca 2020 r. uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 4.0, w której m.in. doprecyzowano zasady pracy zdalnej, wprowadzono zasady wysyłania pracowników na zaległy urlop wypoczynkowy bez ich zgody, a także przewidziano możliwość wypowiedzenia prziez pracodawcę umów o zakazie konkurencji czy ograniczenie odpraw i odszkodowań w przypadku rozwiązania stosunku pracy.
 • Wynagrodzenia
  • Nowe kwoty wolne od potrąceń na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0 – zasady stosowania (24)
   Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne mogą ulegać podwyższeniu, jeżli z powodu COVID-19 dłużnik lub jego rodzina doznali uszczerbku finansowego. Dla wierzycieli oznacza to dłuższe oczekiwanie na spłatę należności.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji dla byłego menedżera – zasady oskładkowania (32)
   Uchwalona w Sejmie tzw. tarcza 4.0 wprowadza nowe przepisy dotyczące umów o zakazie konkurencji. Jednak nie zmieniają się zasady oskładkowania tych umów.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz