• Temat miesiąca
  • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dobie koronawirusa (12)
   Po okresie ograniczenia w przeprowadzaniu kontroli PIP i ZUS, obecnie odbywają się one praktycznie w pełnym zakresie. Działania kontrolno-nadzorcze prowadzone są jednak przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Podczas kontroli PIP i ZUS sprawdzą m.in. przestrzeganie przez pracodawców przepisów antykryzysowych.
 • Prawo pracy
  • Pakiet mobilności – zmiany w czasie pracy kierowców (17)
   Od 20 sierpnia 2020 r. obowiązują zmiany dotyczące czasu pracy kierowców. Według nowych przepisów kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu maksymalnie o godzinę. Jest to możliwe, gdy kierowca jedzie do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku. Przekroczenie jest jednak dopuszczalne w wyjątkowych okolicznościach, takich jak korek, wypadek i konieczność objazdu.
 • Wynagrodzenia
  • Wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia – jak rozliczyć na liście płac (25)
   Zaliczka na poczet wynagrodzenia za pracę dla pracownika to świadczenie ze stosunku pracy zrealizowane przed terminem jego wymagalności. Podlega ona zarówno opodatkowaniu jak i oskładkowaniu. Przy potrącaniu zaliczki z pensji nie obowiązują przepisy Kodeksu pracy chroniące tę pensję.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment