Serwis Prawno-Pracowniczy 2020/21

 • Temat miesiąca
  • Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów menedżerów (11)
   Menedżer, czyli osoba uczestnicząca w procesie profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem, realizuje swoje zadania najczęściej na podstawie kontraktu menedżerskiego. Kontrakt jest zawierany w większości przypadków w formie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub świadczenia usług) – rzadziej jako umowa o pracę.
 • Prawo pracy
  • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie delegowania pracowników (15)
   Nowelizacja przepisów o delegowaniu pracowników wprowadziła szerszy zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia dla pracowników delegowanych do Polski po 12 miesiącach delegowania (lub po 18 miesiącach delegowania w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy).
 • Wynagrodzenia
  • Rozliczanie bonów żywnościowych i kart przedpłaconych na posiłki oraz napoje profilaktyczne (23)
   W przypadku niektórych grup pracowników pracodawcy mają obowiązek finansowania napojów i posiłków profilaktycznych. Pracodawcy często oferują załodze bony żywnościowe i karty przedpłacone w przypadku, gdy nie mają możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz