Serwis Prawno-Pracowniczy 2021/01

 • Temat miesiąca
  • ZUS IWA za 2020 r. – jak prawidłowo sporządzić formularz (15)
   1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” – ZUS IWA. Dane przekazane w formularzu posłużą do ustalenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych indywidualnej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie obowiązywać płatnika od 1 kwietnia 2021 r.
 • Prawo pracy
  • Zasady wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy (21)
   Kodeks pracy umożliwia stosowanie wydłużonych okresów rozliczeniowych. Jest to ułatwienie dla pracodawców, których działalność podlega wahaniom na przykład z powodu nierównomiernie pojawiających się zamówień na ich produkty lub usługi. Wydłużenie okresów rozliczeniowych może być również sposobem na złagodzenie skutków okresowych spadków zapotrzebowania na określone towary lub usługi spowodowanych epidemią COVID-19.
 • Wynagrodzenia
  • Rekompensowanie pracownikowi kosztów świadczenia pracy zdalnej (29)
   Kwestia rekompensowania przez pracodawcę pracownikowi kosztów ponoszonych przez niego w związku z pracą zdalną (także tą świadczoną w trakcie kwarantanny lub izolacji domowej) nie jest regulowana przez przepisy. Należy przyjąć, że taka rekompensata zatrudnionemu przysługuje. Zaleca się, aby kwestię rekompensaty uregulować w dodatkowej umowie.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz