• Temat miesiąca
  • Doręczanie pism o rozwiązaniu umowy o pracę w okresie epidemii COVID-19 (12)
   Podczas stanu epidemii oraz w ciągu 14 dni po jego zniesieniu, wypowiedzenia umowy o pracę wysłanego pracownikowi pocztą za potwierdzeniem odbioru i nieodebranego przez niego nie można uznać za doręczone. Natomiast wypowiedzenie dostarczone przez kuriera i nieodebrane przez pracownika będzie skuteczne.
 • Prawo pracy
  • Warunki odbywania przygotowania zawodowego pracowników młodocianych podczas pandemii COVOD-19 (16)
   W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty pracodawcy zwalniają z obowiązku świadczenia pracy pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe. Zwolnienie nie dotyczy pracowników młodocianych realizujących przygotowanie zawodowe w pozaszkolnym systemie kształcenia.
 • Wynagrodzenia
  • Dodatek wyrównawczy – zasady przyznawania i obliczania (24)
   Dodatek wyrównawczy jest świadczeniem rekompensującym pracownikom obniżenie wynagrodzenia. Sytuacje, w których przysługuje prawo do dodatku, określają przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o zwolnieniach grupowych. Najczęściej jest to przeniesienie pracownicy w ciąży do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment