Serwis Prawno-Pracowniczy 2021/11

 • Temat miesiąca
  • Tarcza branżowa 9.0 – rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców i zleceniobiorców (11)
   Do 30 czerwca 2021 r. przedsiębiorcy z niektórych branż mogą składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz o zwolnienie ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast do 31 sierpnia 2021 r. mikro i mali przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje na pokrycie kosztów działalności gospodarczej. Świadczenia postojowe dla niektórych branż mogą przysługiwać nawet 5-krotnie.
 • Prawo pracy
  • System równoważnego czasu pracy – zasady wprowadzania i stosowania (16)
   System równoważnego czasu pracy jest jednym z systemów organizacji czasu pracy, który może być stosowany przez pracodawców. Polega on na wydłużaniu czasu pracy w danym dniu czy tygodniu, na rzecz skrócenia czasu pracy w innym dniu lub tygodniu, albo udzieleniu dni wolnych od pracy. System równoważnego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu.
 • Wynagrodzenia
  • Rekompensata finansowa za godziny nadliczbowe pracowników zarządzających (24)
   Pracownicy pełniący funkcje zarządcze i kierownicze w zakładzie pracy zasadniczo nie są uprawnieni ani do zapłaty za nadgodziny, ani do czasu wolnego. Niekiedy jednak – w drodze wyjątku – osobom tym przysługuje rekompensata za nadliczbową aktywność na rzecz pracodawcy.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz