Serwis Prawno-Pracowniczy 2021/13

 

 • Aktualności
  • Przegląd zmian prawa (4)
  • Kalendarz ważnych terminów (6)
  • Wskaźniki i stawki (7)
 • Temat miesiąca
  • Dofinansowanie wypoczynku pracownika – zasady przyznawania i rozliczania (11)
   Pracodawca prowadzący działalność socjalną może dofinansować letni wypoczynek pracownikom i ich rodzinom. Od rodzaju takiej wypłaty i źródła jej finansowania zależy obowiązek opłacenia składek i podatku. Świadczenie urlopowe jest zwolnione ze składek ZUS, ale należy od niego pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.
 • Prawo pracy
  • Usprawiedliwianie nieobecności pracownika z powodu szczepień (14)
   Szczepienia przeciwko COVID-19 nie są szczepieniami obowiązkowymi. Z tego powodu pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy na szczepienie. Pracodawca może uznać nieobecność w związku ze szczepieniem za usprawiedliwioną. Pracownik nie ma wówczas prawa do wynagrodzenia.
  • Czy można z czasu pracy odliczyć pracownikowi przerwy na palenie (17)
  • Czy po przejęciu zakładu pracy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez poprzedniego pracodawcę (19)
  • Czy na stanowisko urzędnicze wójt musi zatrudnić kandydata z najlepszym wynikiem (21)
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie pracowników w razie czasowego przeniesienia do innej pracy (22)
   Pracodawca może czasowo powierzyć pracownikowi inną pracę, niż przewiduje umowa o pracę. Jest to możliwe w razie tymczasowego przeniesienia pracownika do innej pracy oraz przestoju. Za te okresy przysługuje wynagrodzenie – nie niższe niż dotychczasowe wynagrodzenie w razie przeniesienia do innej pracy lub nie niższe od wynagrodzenia należnego za przestój w razie wykonywania innej pracy w tym czasie.
 • O to pytają kadrowi
  • Jak liczyć wypowiedzenie umowy o pracę w dniach roboczych (40)
  • Jak liczyć urlop wypoczynkowy uprawniający pracownika do świadczenia urlopowego (40)
  • Czy w świadectwie pracy należy uwzględniać skrócenie okresu wypowiedzenia (40)
 • Bezpieczna praca
  • Obowiązki pracodawcy związane z wysokimi temperaturami w pracy (41)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Jak obliczyć urlop proporcjonalny pracownikowi niepełnosprawnemu (44)
 • Działalność socjalna
  • Czy pożyczek na cele mieszkaniowe należy udzielać tylko na mieszkania lub domy będące własnością pracowników (45)
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Praktyka absolwencka – warunki przeprowadzania (48)
  • Zatrudnianie pracowników młodocianych (49)

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz