Serwis Prawno-Pracowniczy 2021/19

 • Temat miesiąca
  • Zmiany w świadczeniach chorobowych i zasiłkach macierzyńskich od 1 stycznia 2022 r. (11)
   Od 1 stycznia 2022 r. na płatników i ubezpieczonych czekają ważne zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń chorobowych i z tytułu macierzyństwa. Dotyczą one m.in. zasad przedawnienia prawa do zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego ze względu na nieuregulowane zadłużenie składkowe, skrócenia okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia do 91 dni, ustalania okresu zasiłkowego, do którego wliczane będą wszystkie niezdolności do pracy bez względu na ich rodzaj.
 • Prawo pracy
  • Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem – obowiązki pracodawcy (15)
   Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem może oznaczać pewne odciążenie w obowiązkach pracodawcy. W razie bezzwłocznego zatrudnienia takiego pracownika nie ma potrzeby pozyskiwania od niego danych osobowych wymaganych od kandydata do pracy. Zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku pracy może oznaczać brak konieczności przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i szkoleń bhp.
 • Wynagrodzenia
  • Zasady wynagradzania pracowników w razie przeniesienia do innej pracy (22)
   W razie powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, jego wynagrodzenie nie może ulec obniżeniu. Przy weryfikacji wynagrodzenia należy korzystać z zasad kalkulowania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz