Serwis Prawno-Pracowniczy 2021/21

 • Temat miesiąca
  • Ochrona sygnalistów w sektorze finansowym od 31 października 2021 r. – obowiązki pracodawcy (11)
   Sygnaliście zgłaszającemu pranie brudnych pieniędzy należy zapewnić anonimowość i ochronę przed działaniami represyjnymi. Taka regulacja obowiązuje od 31 października 2021 r. W tym celu instytucje z sektora finansowego powinny opracować i wdrożyć wewnętrzne procedury zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów.
 • Prawo pracy
  • Porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy – zasady zawierania (16)
   Porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy powoduje, że wprowadzenie zmian niekorzystnych dla pracowników nie wymaga zgody każdego pracownika (w ramach porozumienia stron) ani wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Maksymalny okres, na jaki zawiera się porozumienie, wynosi 3 lata. Pracodawca niezwłocznie po zawarciu przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie za pracę w święta – zasady dokonywania rozliczeń (24)
   Pracownikowi wykonującemu pracę w święto przysługuje, oprócz wynagrodzenia, także dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu. Takie jest stanowisko Sądu Najwyższego. Natomiast według Państwowej Inspekcji Pracy oraz resortu pracy pracownikowi przysługują dwa 100% dodatki – jeden z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, a drugi z racji pracy w święto. O tym, jak rozliczyć się z pracownikiem, decyduje pracodawca.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz