• Temat miesiąca
  • Zatrudnienie oraz pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy – regulacje zawarte w specustawie (13)
   Obywatele Ukrainy, którzy przekraczają granicę ukraińsko-polską od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji zbrojnej, czyli od 24 lutego 2022 r. mogą przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy. W tym czasie wolno im pracować na takich samych zasadach jak Polakom, tyle że zatrudniający musi poinformować o tym powiatowy urząd pracy. Mają też prawo wystąpić o PESEL.
 • Prawo pracy
  • Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach – zasady prowadzenia (21)
   Od 29 maja 2022 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy kierowców. Od tego dnia, bez względu na rodzaj wykonywanych przewozów, obowiązkowe użytkowanie w związku z nimi tachografów lub brak takiego obowiązku, ewidencja będzie prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej i posiadała zakres analogiczny do zakresu ewidencji czasu pracy prowadzonej dla pozostałych pracowników. Okres jej przechowywania wydłuży się z 3 do 10 lat.
 • Wynagrodzenia
  • Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych po zmianach przepisów (27)
   Przy rozliczaniu świadczenia polegającego na udostępnianiu pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych należy uwzględniać liczbę dni prywatnego użytkowania pojazdu w danym miesiącu przez zatrudnionego oraz moc silnika lub rodzaj napędu stosowany w aucie.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz