• Temat miesiąca
  • Zmiany obowiązków pracodawców w zakresie PPK (13)
   W przepisach regulujących pracownicze plany kapitałowe (PPK) wprowadzono wiele zmian, m.in. doprecyzowano część przepisów, które w praktyce budziły wątpliwości. Uregulowano zasady zwrotu wpłat nienależnie naliczonych, pobranych i przekazanych do instytucji finansowej, a także umożliwiono zawarcie umowy o prowadzenie PPK już po upływie 14 dni zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy). Znowelizowane przepisy nakładają również na mikro przedsiębiorców obowiązek informowania PFR o przyczynach niestosowania ustawy o PPK.
 • Prawo pracy
  • Ochrona stosunku pracy osób powołanych do pełnienia służby wojskowej po zmianach od 23 kwietnia 2022 r. (20)
   Ustawa o obronie Ojczyzny zapewnia ochronę trwałości stosunku pracy osobom powołanym do pełnienia służby wojskowej. Ochrona ta polega na zakazie rozwiązywania lub wypowiadania umów o pracę przez pracodawcę. Ochrona trwałości stosunku pracy obejmuje także małżonka żołnierza odbywającego obowiązkową zasadniczą służbę wojskową.
 • Wynagrodzenia
  • Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. (26)
   Od 1 maja 2022 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli zwiększyło się o 4,4%. Podwyżka następuje nie później niż do 30 czerwca 2022 r. z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. W  związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli również minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosły o 4,4%. Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego należy wypłacić nauczycielom nie później niż do 30 czerwca 2022 r. z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz