• Temat miesiąca
  • Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany dla pracodawców (12)
   Już od 1 lipca 2022 r. podatnicy zapłacą niższy podatek od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz od niektórych przychodów objętych podatkiem zryczałtowanym. Obniżka jest dość znacząca, bo o 5 punktów procentowych. Co istotne, samo obliczanie miesięcznych zaliczek PIT uległo znacznemu uproszczeniu w stosunku do stanu, który obowiązywał do 30 czerwca 2022 r. Uchylono ulgę dla klasy średniej, której stosowanie było dość ryzykowne, a także wycofano się z podwójnego obliczania zaliczek na podatek.
 • Prawo pracy
  • Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania (18)
   W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.
 • Wynagrodzenia
  • Zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. dotyczące wynagrodzeń – obowiązki dokumentacyjne pracodawców (26)
   Nowelizacja przepisów Polskiego ładu, obowiązująca od 1 lipca 2022 r. wprowadza zmiany, które mają wpływ na sposób obliczania wynagrodzeń oraz wysokość zaliczki na podatek. Powoduje to konieczność dostosowania niektórych wniosków i oświadczeń składanych przez pracowników do nowych regulacji.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment