• Temat miesiąca
  • Zatrudnianie pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego (12)
   W celu przygotowania zawodowego młodocianego pracodawca zawiera z nim pisemną umowę o pracę. Przed przyjęciem do pracy młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim, a w czasie zatrudnienia – badaniom okresowym i kontrolnym. Pracowników młodocianych dotyczą ograniczenia w czasie pracy. Mają oni także korzystniejsze zasady naliczania urlopu wypoczynkowego.
 • Prawo pracy
  • Udzielanie zaległych urlopów wypoczynkowych w 2022 r. (15)
   Z powodu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni. Pracodawca sam może wskazać termin wykorzystania takiego urlopu, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów.
 • Wynagrodzenia
  • Rozliczanie krajowej podróży służbowej po podwyżce kwoty diety (23)
   Od 28 lipca 2022 r. dieta za dobę podróży służbowej na terenie Polski wynosi 38 zł. Wcześniej wynosiła ona 30 zł. Ponadto podwyższeniu uległ także ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz limity kwotowe zwrotu kosztów noclegów.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz